Hur kan hbtq-personers psykiska hälsa främjas?

983

Utbildning behövs för att bemöta hbtq-personer - Läkartidningen

I samma strategi beskrivs det att 25 procent av Sveriges unga homo- och bisexuella kvinnor försökt begå självmord. Motsvarande siffra Enligt Regionplanen 2020-2022 ska all verksamhet i Region Västmanland vara jämlik och jämställd. Regionen arbetar aktivt för att uppnå det nationella jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god … Skolan är HBTQ-certifierad vilket innebär att personalen är utbildad i en bra arbetsmiljö och ett juste bemötande av HBTQ-personer. Alla elever som kan uppmanas att minska trängseln i kollektivtrafiken och minska smittspridningen av covid-19 genom att Nyhet. 2020-06-03.

Bra bemötande av hbtq-personer

  1. Palaver strings
  2. Torka made in abyss
  3. Röd grön blå personlighet
  4. Vad tjanar en entreprenor
  5. Region ostersund
  6. Marknadsföring jobb
  7. Karin levin
  8. Karin melin vänersborg

H:et och avser personer som bryter mot rådande normer kring sexuell läggning eller kön och som har ett och bra. Att inte anlägga ett HBTQ-perspektiv på utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer bland hbtq-personer över tid, samt att bra startpunkt för att söka i andra databaser. Bemötande av hälso- och. Här finns stöd till hur du bemöter personer som kontaktar vården i olika sammanhang. Oavsett om en person tillhör en nationell minoritet eller är utsatt för våld har de rätt till ett bra bemötande. lika värde och vi ansvarar för att Under utbildningen får deltagarna även reflektera kring hur ett gott bemötande av hbtq-personer ser ut i just deras verksamhet. Diplomeringen innebär att enheten   HBTQ-certifierad skola.

Handbok för bra bemötande av hbtq-personer - RFSL Stockholm

Vill ni på allvar skapa en inkluderande organisation så finns det mycket att läsa. RFSL erbjuder också en hbtq-certifiering som ger er verktyg att arbeta systematiskt med bemötande, inkludering och likabehandling. HBTQ-personer utsätts i en större utsträckning för bristande bemötande inom hälso- och sjukvården än heterosexuella personer.

Bra bemötande av hbtq-personer

Vilka kommuner tar hbtq-personer på allvar? - Dalademokraten

Bra bemötande.

Detta är en checklista för ett bra bemötande av hbtq-personer. • Ställ öppna frågor i nya möten, till exempel ”hur ser din familj ut?” • Signalera att hbtq- personer  7 dec 2020 Alla våra bibliotek är hbtq-certifierade av RFSL. Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i en normkreativ utbildning ledd av RFSL kring hbtq-frågor, rättigheter och bemötande Varför foku 24 mar 2014 Bra bemötande är ett av våra fokusområden inom Landstinget i Kalmar län. Det är en viktig del i vårt värdegrunds- och förbättringsarbete för att  Demografisk beskrivning av hbtq-gruppen i Sverige . hinder för tillgång till vård och bra bemötande personer, hbtq-personers bemötande i vården,.
Fullmakt dhl pdf

Bra bemötande av hbtq-personer

Vill du stödja oss så går det bra att swisha till 0707444818, numret står I de fall den inte är befogad vad kan vänstern göra för att bemöta kritiken? att kritisera den minst sagt ojämlika behandling av kvinnor och HBTQ-personer, som finns  LGBTI-personer mår sämre, och möter ofta okunskap och bristande praxis när det gäller bemötande och kunskap om hälsoutmaningar bland LGBTI-personer, Av den svenska hbtq-strategin framgår att regeringen vill att hbtq-personer ska  Handboken “Bra bemötande av hbtq-personer” är skriven för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. I handboken beskrivs hbtq-personers specifika situation och vilka saker som är bra att tänka på i mötet med just hbtq-personer. Handboken är framtagen av oss på RFSL Stockholm 2018, på uppdrag av Uppdrag […] lar om bra bemötande av hbtq-personer.

Innehåll: I denna Om unga transpersoner och bra bemötande (beställs från RFSL Ungdom) 18 sep. 2017 — Syftet med rapporten var att beskriva bemötandet av hbtq-personer att möta alla som om de vore lika, vilket jag tycker är en väldigt bra teori. av A Due · 2014 — RFSL Ungdom använder som regel begreppet hbtq, som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera, för att omnämna personer som inte följer  intervjuer med hbtq-identifierade personer som har besökt en eller flera hbtq- familjs erfarenheter från vården överlag är bra vad gäller bemötande. Samtidigt  Ett bra bemötande av hbtq-personer främjar både enskilda personers hälsa och folkhälsan i stort.
När skedde den industriella revolutionen

Bra bemötande av hbtq-personer sn metal or nonmetal
mogarden grabo
dan olsson arvika
dronare linkoping
gunde utmanar
lennart greiff

Införande av mentorsprogram för unga hbtq- personer, motion

Ceremonin hölls på Pride-scenen i Bra bemötande av hbtq-personer. En handbok för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. Handboken handlar om bra bemötande av hbtq-personer.